N E W S F E E D S >>>
English Wick Heritage Index

History       

 Caithness Museums    

Wick Heritage Centre
Norwegian

Introduction to the Heritage Centre 
The following is an extract from a full guide to the museum which is available in 10 languages. 

19 Bank Row, Wick, Caithness KW1 5EY
Street Map of Area

wickheritagecentre.jpg (50299 bytes)

Open May to September
10.00 - 5.00 (Last Admission 3.45)

Admission £2  child 50p - - Guide Books in 10 languages - 50p

Norwegian
Wick Society

Vi h†per du har hatt et hyggelig opphold p† v†rt omr†de, og vi onsker deg en fin hjemreise.

The Wick Heritage Centre drives av Wick Society og er basert p† frivillig hjelp av medlemmer som bruker sin fritid til arbeide p† senteret. Foreningen ble stiftet i 1971 av tre personer som var bekymret over ombyggingen i byen og den effekt nedrivningen av gamle bygninger hadde p† byens karakter.

Til † begynne med mottes de i Wick Assembly Rooms1 og i 1974 †pnet de et lite museum i Carnegie bibliotek. Medlemstallet steg etter hvert og i 1979 tilbod Caithness Distriot Council (kommunen) den tomme bygningen for †skape et Heritage senter.  Foreningen aksepterte tilbudet i 1980 og †pnet den forste utstillingen for publikum i 1981. Etterhvert som flere artikler ble tilgjengelig forte dette til utvidelse.

Kommunen er ansvarlig for det utvendige vedlikehold av bygningen og hagen, mens foreningen utforer alt innendors arbeid fra det elektriske til bygging av utstillingskabinettene. Alt arbeid p† den nye bygningen og hagen ble utfort av kommunen med hjelp av Manpower Service Schemes etter foreningens planer. Samarbeidet mellom kommunen og foreningen, som ofte var uenige om ombyggingen , er enest†ende. For begge parter anerkjenner at det er nodvendig † bevare byens arv, og the Heritage Centre er resultatet av dette samarbeidet.

Med f† unntak er alle artikler utl†nt av enkeltpersoner eller deres familier idet foreningen avsl†r hvis det ikke er utl†nt mot kvittering. Unntakelsen er der hvor artikler av stor lokal interesse kommer opp pa auksjon og m† kjopes.  Alt arbeid i senteret, fra katalogisering til bygging blir utfort fra Oktober til Mai n†r senteret er stengt. Som regel arbeider ingen medlemmer mer enn to timer av gangen med det de m†tte v‘re interessert i. Regelmessige arbeidstider holdes p† mandag og onsdag kveld og tirsdag, torsdag og lordag morgen.

Den formelle aff‘re av foreningen, som har fire embedsmenn, foreg†r den forste mandag i m†neden.  Det er ingen valgt komite, men alle medlemmer er kvalifisert til † v‘re tilstede og uttale seg ved hvert mote.

Om sommeren, n†r the Heritage Centre er †pent stopper det meste av arbeidet, og medlemmene hjelper da til med † vise besokende rundt, men n†r det er travelt er ikke dette alltidmulig. P† denne tiden gjor foreningen det mulig for lokale kreative talenter gratis † stille ut sine arbeider

English Page